พระสมเด็จพิมพ์แหวกม่าน รุ่นแรก หลวงพ่อยงยุทธ วัดเขาไม้แดง